ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Στις Dental Clinic Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρέχονται ορθοδοντικές θεραπείες για παιδιά και ενηλίκους αποκλειστικά από ειδικούς πεπειραμένους ορθοδοντικούς, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ειδικούς οδοντιάτρους των κλινικών, όπου αυτό απαιτείται.
image-245980-siderakia.jpg
image-245979-invisalign-guard.jpg
Εφαρμόζονται σύγχρονες ορθοδοντικές θεραπείες αιχμής για ταχύτερα και πιο προβλέψιμα αποτελέσματα, χωρίς εξαγωγές.
Επίσης αναλαμβάνουμε αόρατες εφαρμογές, αν αυτό απαιτείται -Damon, Invisalign, Incognito.